Dokumenter som er aktuelle når takstingeniøren kommer på befaring.

 • HOME →DOKUMENTER                                                                                                                                               
              

  Målebrev (dokumentasjon på tomteareal og grenser)                                                                            
  Skjøte (tinglyst dokument som bekrefter eiendomsretten) 
  Situasjonskart (kartskisse som viser tomt og bygninger mv.) - fins også på nett
  Tegninger av bygg (mål 1:100, gjerne arbeidstegninger 1:50)
  Dokumentasjon arbeider på våtrom
  Samsvarserklæring el. arbeider / rapport fra tilsyn
  Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
  Kvittering offentlige avgifter (renovasjon, feiing, vatn/avløp, eiendomskatt) 
  Forsikringspapir
  Likningsverdi (formue – se siste års selvangivelse) 
  Evt. kjøpekontrakt / leiekontrakter 
  Festekontrakt (gjeld ved festetomter) NB - skal legges fram!
  Tidligere takstrapporter (kan gi nyttig informasjon om tilstand/utbedringer mv.) 

  For eierseksjoner også:

  Fellesutgifter 
  Vedtekter
  Årsmelding med regnskap 
  Gjerne plantegning med seksjonen inntegna 

  For aksje- og borettslagsleiligheter også:

  Opplysninger fra forretningsfører.
  Fellesutgifter, gjeld/formue, vedtekter, årsmelding


  NB! Rekvirent har ansvar for å fremskaffe alle nødvendige papirer og dokumentasjon. Det kan komme gebyr om takstingeniøren må skaffe ulike opplysninger fra kommunen.