Vedlikeholdsplan

Få utarbeidet en vedlikeholdsplan før det er for sent!

Planmessig vedlikehold er god investering, enten du er vanlig huseier, sitter i styret i et borettslag, driver næringseiendom eller barnehage. Det er de samme prinsippene som gjelder for alle.  En god vedlikeholdsplan tar utgangspunkt i byggets tilstand og beskriver konkrete utbedringer og når de bør gjøres. Følges den, sikrer man at bygningen er i god stand og kostnadene blir forutsigbare. 


Ikke la verdien av boligmassen bli forringet grunnet vedlikeholdsmessig etterslep. Få kartlagt hva som må gjøres i dag og hva som må gjøres om 10 år. Med klimaskifte og stadig mer ekstremvær utsettes boligene for mye mer slitasje enn før. 
 

 

Hva vil jeg sitte igjen med ved en slik kartlegging?


·        Du vil ha kontroll på økonomien og slipper å være på etterskudd.
·        Det er et godt styringsverktøy, og beboerne sikres forutsigbarhet i
         felleskostnadene.
 

 

Hva vil vedlikeholdsplanen gi oversikt over?


·        Bygningens tilstand og anbefalte tiltak om hva som bør iverksettes
         kommende år.
·        Oversikt over vedlikehold i et 10-års perspektiv.
·        Alle tiltak kostnadsestimeres, noe som kan benyttes til kommende års
         budsjettering.
 
Vi kan tilby vedlikeholdsplan til konkurransedyktige priser og ved å benytte oss vil dere få god service og god oppfølging.



Les hva våre kunder sier:


- "Vi valgte å bruke en takstmann til jobben med å verdivurdere boligen. Dette først og fremst for       takstmannen ikke er noen part  i salgsprosessen. 

Videre er vi særdeles godt fornøyd med selve jobben. Det gikk hurtig, presist og takstmannen overholdt lovnaden om når ferdig verdivurdering var lovet. 

Innholdet i verdivurderingen ser det og ut som det er lagt en god jobb i å få ned  nøyaktige og presise fakta /data sånn at alt er korrekt fremstilt i sluttført dokument." - Tranby, LIER


Holm takst og Eiendom er en liten takstbedrift
liggende i Drammen. Vi hjelper kunder hovedsaklig i Øvre Eiker,  Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Asker. Vi strekker oss lenger ut enn disse områdene ved behov.

Ta kontakt i dag:

Ring oss på telefon 45422924 eller send inn skjemaet under: