VEDLIKEHOLDSPLAN


 

 

Få utarbeidet en vedlikeholdsplan før det er for sent!
 

Planmessig vedlikehold er god investering, enten du er vanlig huseier, sitter i styret i et borettslag, driver næringseiendom eller barnehage. Det er de samme prinsippene som gjelder for alle.  En god vedlikeholdsplan tar utgangspunkt i byggets tilstand og beskriver konkrete utbedringer og når de bør gjøres. Følges den, sikrer man at bygningen er i god stand og kostnadene blir forutsigbare.

Ikke la verdien av boligmassen bli forringet grunnet vedlikeholdsmessig etterslep. Få kartlagt hva som må gjøres i dag og hva som må gjøres om 10 år. Med klimaskifte og stadig mer ekstremvær utsettes boligene for mye mer slitasje enn før. 
 

  •  Hva vil jeg sitte igjen med ved en slik kartlegging?

·        Du vil ha kontroll på økonomien og slipper å være på etterskudd.
·        Det er et godt styringsverktøy, og beboerne sikres forutsigbarhet i
         felleskostnadene.
 

  •  Hva vil vedlikeholdsplanen gi oversikt over?

·        Bygningens tilstand og anbefalte tiltak om hva som bør iverksettes
         kommende år.
·        Oversikt over vedlikehold i et 10-års perspektiv.
·        Alle tiltak kostnadsestimeres, noe som kan benyttes til kommende års
         budsjettering.
 
Vi kan tilby vedlikeholdsplan til konkurransedyktige priser og ved å benytte oss vil dere få god service og god oppfølging.
 

Les hva våre kunder sier:

- "Vi valgte å bruke en takstmann til jobben med å verdivurdere boligen. Dette først og fremst for       takstmannen ikke er noen part  i salgsprosessen. Videre er vi særdeles godt fornøyd med selve jobben. Det gikk hurtig, presist og takstmannen overholdt lovnaden om når ferdig verdivurdering var lovet. Innholdet i verdivurderingen ser det og ut som det er lagt en god jobb i å få ned  nøyaktige og presise fakta /data sånn at alt er korrekt fremstilt i sluttført dokument." - Tranby, LIER 

 

 

 

 

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 45422924 eller send inn skjemaet under: