Nyttige linker

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

Statistisk Sentralbyrå

Finn takst

Lover: 

Plan- og bygningsloven

Bustadoppføringslova

Konsesjonsloven

Lov om eierseksjoner

Lov om husleieavtaler (Husleieloven)

Lov om tomtefeste


 

Les hva våre kunder sier:

- "Vi valgte å bruke en takstmann til jobben med å verdivurdere boligen. Dette først og fremst for       takstmannen ikke er noen part  i salgsprosessen.
Videre er vi særdeles godt fornøyd med selve jobben. Det gikk hurtig, presist og takstmannen overholdt lovnaden om når ferdig verdivurdering var lovet.
Innholdet i verdivurderingen ser det og ut som det er lagt en god jobb i å få ned  nøyaktige og presise fakta /data sånn at alt er korrekt fremstilt i sluttført dokument." - Tranby, LIER 

 

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 45422924 eller send inn skjemaet under: