Priser på mine tjenester

Priser pr. 01.01.2020

ekskl. mva

inkl. mvaVerdi - og lånetakst


Leilighet


Kr 4400,-


Kr 5500,-

Enebolig, fritidsbolig, rekkehus

Fra kr 5600 ,-

Fra kr 7000,-

Tomt

Kr 6000,-

Kr 7500,-

Forhåndstakst - ny bolig

Fra kr 6800 ,-

Fra kr 8500,-

Tilstandsrapport NS 3424 

Leilighet (uten fellesarealer og inntill 2 våtrom)

Fra kr 5200,-

Fra kr 6500,-

Enebolig, fritidsbolig, rekkehus. (Inntill 250 m2 og 2 våtrom)

Tillegg for utleiedel/ekstra boenhet etc. vil forekomme

Fra kr 8400,-

Fra kr 10500,-

Tilstand-/boligsalgsrapport NS 3600

Leilighet

Fra kr 6800,-

Fra kr 8 500,-

Enebolig, fritidsbolig, rekkehus. (Inntill 250 m2 og 2 våtrom)

Tillegg for utleiedel/ekstra boenhet etc. vil forekomme

Fra kr 12 000,-

Fra kr 15000,-

Forenklet verdivurdering

Leilighet

Kr 3200,-   
Kr 4000,-   

Enebolig

Kr 4000,-
Kr 5000,-

Vedlikeholdsplan

Etter medgått tid

Kr 1400,-   
Kr 1750,-   

  

Uavhengig kontroll TK 1 

Inntil 5 våtrom, inkl. kontroll av tetthet

Kr 12 800,-

Kr 16 000,-

Tilleggsgebyr pr. avviksbehandling

Kr 1400,-

Kr 1750,-

Utførende må selv foreta trykktesting, eller engasjere en ekstern part til dette. Vi kontrollerer kun resultatet av utførelsen.  

Arealmåling av boliger 

Eneboliger, rekkehus, halvpart av tomannsbolig
Leiligheter

kr 4000,-
kr 2800,-

kr 5000,-
kr 3500,-

 

Tillegg for ekstra uthus
Tillegg for ekstra boenhet/hybel

kr 680,-
kr 1200,-

kr 850,-
kr 1500,-

Øvrige priser


Kjøregodtgjørelse pr. km


Kr 6,00,-


Kr 7,50,-

Bompasseringer

Faktiske utlegg

Reisetid (pr. time)

Kr 680

Kr 850,-

Timepris

Kr 1400,-

Kr 1750,-

Gebyr ved fremskaffelse av opplysninger

Faktiske utlegg + 5% påslag

Oppdatering av takst etter 6 mnd,

50% avslag

Tillegg: 

Ekstra boenhet/hybel/sokkelleilighet (Tilstandsrapport)

Ekstra boenhet/hybel/sokkelleilighet (Verditakst/ forenklet vurdering)

Kr 2000,-

Kr 850,-

Helg/helligdag/ kveld (etter kl 19.00)
Kr 2250,-

 

Krypkjeller

Kr 1500,-

Tilleggsbygg (enkel vurdering pr. bygg)
Kr 1500,-

 

Ekstra våtrom, utover 2.

Kr 850,-

Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
Skjemaavgift og transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd. Dersom takstoppdragets størrelse og omfang avviker vesentlig fra det normale, avtales pris på oppdraget på forhånd.

BETINGELSER:

Betalingsbetingelser: Kontant (faktura med forfall per 7 dager, kan avtales).
Vi har også samarbeid med Svea finans med mulighet for å kunne delbetale om ønskelig. Nærmere informasjon finnes her: https://www.svea.com/no/nb/bedrift/finansiering/fakturakjop/ntf-kundeside/
Dersom SVEAs alternativ er ønskelig ber vi om at det opplyses senest ved takstbefaringen.
Oppdrag som avregnes etter medgått tid, eller tilleggsytelser ut over fastprisavtaler avregnes med kr NOK 1.750,- per time inkl. mva. Tidsbruk avrundes opp til nærmeste 15 min (kvarter). Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.