Reklamasjon

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

En reklamasjonsrapport kan også benyttes om det er utførte arbeider ved foreksempel nyoppføring av bolig eller andre byggningsmessige arbeider som ikke lever opp til forventningene.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.


 

Holm takst og Eiendom er en liten takstbedrift
liggende i Drammen. Vi hjelper kunder hovedsaklig i Øvre Eiker,  Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Asker. Vi strekker oss lenger ut enn disse områdene ved behov.

Ta kontakt i dag:

Ring oss på telefon 45422924 eller send inn skjemaet under: