Priser

Prisliste

Priser pr. 01.09.2022

Tilstandsrapport (NS 3600 - tryggere bolighandel)

Verditakst:

 • Leilighet i småhus / blokk

Pris inkl. mva

 • Pr. stk 12.500,-
 • Enebolig, halvpart tomannsbolig, fritidsboliger
 • Pr. stk 17.500,-
Prisene inkluderer:

• Hulltaking inntil 2 hull for bolig og 1 hull for leilighet
• Enkel beskrivelse og arealmåling av tilleggsbygg som ikke benyttes til beboelse (garasje, uthus, boder etc.)

Tillegg til overnevnte priser:

Verditakst:

 • Hel tomannsbolig og boliger over 200 m2
 • Ekstra boenhet/hybel inkl. i boligen.
 • Tilstandsvurdering av enkle bygg; garasje, uthus, boder etc.
 • Tilstandsvurdering av komplekse bygg; anneks, garasje, bygg over 2 plan etc.
 • Plantegninger, pr. plan
 • Hulltagning utover 2 stk (leilighet 1 stk)
 • Kjøring over 20 km fra kontor
 • Henting av nøkkel til bolig (nøkkelbefaring)
 • Lengre gåavstand til bolig/frididsbolig (ikke bilvei frem til boligen)

Pris inkl. mva

 • Pr. stk 4.000,-
 • Pr. stk 3.000,-
 • Pr. stk 2.000,-
 • Pr. stk 4.000,-
 • Pr. stk 1.500,-
 • Pr. stk 1.000,-
 • Etter medgått tid
 • Etter medgått tid
 • Etter medgått tid

Timepris

Prisende er veiledende og er et minimum av hva oppdraget vil koste. Jobben kan avregnes etter medgått tid dersom tidsbruken avviker fra det normale – prisene kan derfor avvike fra overstående liste.

Timeforbruk ved tilstandsrapport ligger normalt mellom 10 – 20 timer på boliger, avhengig avstørrelse, type bygg, kompleksitet, omfang av dokumentgjennomgang mv.

Prisene forutsetter at kunde innhenter nødvendige dokummenter fra kommunen. Når dette ikke gjøres, faktureres det etter medgått tid, samt eventuelle kostander ifb. bestilling fra kommunen.

Oppdatering av rapport etter utløp (1 år – gjelder ved eierskifte) 50 % av full pris.

Verditakst

Verditakst:

 • Leilighet i småhus / blokk
 • Enebolig, halvpart tomannsbolig, fritidsboliger
 • Tillegg for ekstra boenhet/hybel inkl. i boligen
 • Tomt - boligtomt
 • Forhåndstakst

Pris inkl. mva

 • 7.000,-
 • 8.750,-
 • 1.250,-
 • 8.750,-
 • Fra 10.000,-

Andre oppdrag

Verditakst:

 • Reklamasjonstakster/skaderapporter
 • Rådgivning, kontroll og oppfølging av byggeprosjekter
 • Uavhengig kontroll i byggesaker (våtrom og lufttetthet)
 • Droneinspeksjon
 • Vedlikeholdsplan/tilstand næring
 • Overtakelse av nybygg; bolig, leilighet
 • Byggelånskontroll
 • Verdisettelse av landbrukseiendom

Pris inkl. mva

 • Be om pris
 • Be om pris
 • Be om pris
 • Be om pris
 • Be om pris
 • Be om pris
 • Be om pris
 • Be om pris

Øvrig info

Verditakst:

 • Oppdatering av rapport etter utløp (1. år gjelder ved eierskifte)
 • Prisene forutsetter at kunde innhenter nødvendige dokummenter fra kommunen.
 • Bomtur
 • Kjøring

  (pr. time + statens satser pr/km) ved avstander lengre enn 20 km fra kontor.

 • Avbestilling 24 timer før befaring

  (minimum kr 3000,-)

Pris inkl. mva

 • 50% av fullpris
 • Etter medgått tid+
 • Medgått tid + km
 • Medgått tid + km

  .

 • Etter medgått tid

  .

Merk: Prisene justeres årlig etter KPI.

Svea_finans_pos_RGB

UTSETT BETALINGEN AV TAKST RENTEFRITT I 3 MÅNEDER

Med Svea som samarbeidspartner har det blitt enklere for kunder å utsette betalingen av takst. Man kan nå utsette betalingen rentefritt i 3 måneder. Det er lettvint og man kan styre det selv etter eget ønske. Kunden får større økonomisk fleksibilitet og kan betale regningen i sitt eget tempo. Om du har noen spørsmål ta kontakt med oss!

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale for å besvare det du lurer på!