Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner: boligseksjoner og næringsseksjoner.

Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig en del av et sameie.

Et annet eksempel er hele tomannsboliger med 2 bruksenheter, men hvor disse ikke er seksjonerte.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale for å besvare det du lurer på!