Takstfellesskap

Konnerud Takst

Jeg er 57 år og bor på Konnerud i Drammen. Min tidligere bakgrunn som bygg- og feiermester gjør at jeg har god innsikt og stor forståelse for de fleste fagfelt i bolig- og byggebransjen. Videre er jeg utdannet takstingeniør ved universitetet i Stavanger. Allsidigheten min kommer kunden til gode.

Langeland Landbrukstakst og Rådgivning AS

Vi er ofte helt på jordet, langt inne i skauen og vi lever for å sette pris på dine grønne verdier.

Langeland Landbrukstakst og Rådgivning AS drives av Rolf og Heidi Langeland. Vi har spesialisert oss på ulike konsulenttjenester knyttet til grønne eiendommer slik som Verditakster etter konsesjonsloven og Odelstakst etter odelslovens § 49. I tillegg bistår vi ved deling av landbrukseiendom etter jordloven, sakkyndig og meddommer i ulike saker.

Heidi har lang erfaring fra bank med Sparebanken Lier/Buskerud/Sparebanken NOR og andre bedrifter samt økonomisk bakgrunn.

Rolf er utdannet Forstkandidat/Ås, bedriftsøkonom (BI), takstmann MNITO og eiendomsmegler MNEF.

Viken Landbrukstakst

Mette Hågensen har over 30 års erfaring fra landbruket, både på den praktiske og administrative siden. Hun har utdannelse som agronom, erfaring med korn og skogproduksjon, driver oppdrett av alpakka og hjort, og er eier av eget slakteri. Kombinert med deltagelse i faglagene både lokalt og sentralt, erfaring fra landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning, og som sertifisert landbrukstakstmann fra Norsk Takst har Mette det perfekte grunnlaget for å hjelpe deg med landbrukstakst, eierskifte og driftsplaner.

Buskerud Byggrådgivning AS

Buskerud Byggrådgivning AS ble etablert i 2017 og drives av Tom Gaathaug. Tom er utdannet tømrer med mesterbrev og fagskoleingeniør/byggteknikker fra teknisk fagskole og har over 20 års erfaring fra byggebransjen og lang erfaring med utarbeidelse av byggesøknader inkludert 10 år som kommunal saksbehandler. Sentral godkjenning tiltaksklasse 1 for SØK, PRO (arkitektur, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og miljøsanering) UTF (tømrer, mur, betong) og KONTROLL (uavhengig kontrollerende våtrom og lufttetthet).

Taksthuset Viken

Taksthuset Viken huser nøkkelpersoner innen bransjen og har fokusområder innenfor generell taksering, taksering av landbrukseiendommer, tilstandsanalyser i forbindelse med eierskifte, samt reklamasjons- og skadetakster. Vi har også god erfaring med å bistå forbruker, samt sameier/borettslag, med overtakelse av nybygg eller tilstandsanalyser av næringsbygg.

Våre takstingeniører har allsidig bakgrunn fra byggebransjen, skog- og landbruksfag, feiermester, samt salg av landbrukseiendommer. Vår allsidighet skal komme kunden til gode. 

taksthuset-viken