Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres.

Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system.

Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/ svenneprøve og ha minimum 2 års relevant praksis.

Holm takst og Eiendom utfører kontroll i tiltaksklasse 1.

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for følgende områder:

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale for å besvare det du lurer på!