Vedlikeholdsplan

Få utarbeidet en vedlikeholdsplan før det er for sent!

Planmessig vedlikehold er god investering, enten du er vanlig huseier, sitter i styret i et borettslag, driver næringseiendom eller barnehage. Det er de samme prinsippene som gjelder for alle.  En god vedlikeholdsplan tar utgangspunkt i byggets tilstand og beskriver konkrete utbedringer og når de bør gjøres. Følges den, sikrer man at bygningen er i god stand og kostnadene blir forutsigbare. 

 
Ikke la verdien av boligmassen bli forringet grunnet vedlikeholdsmessig etterslep. Få kartlagt hva som må gjøres i dag og hva som må gjøres om 10 år. Med klimaskifte og stadig mer ekstremvær utsettes boligene for mye mer slitasje enn før. 
 
Vi kan tilby vedlikeholdsplan til konkurransedyktige priser og ved å benytte oss vil dere få god service og god oppfølging.

Hva vil jeg sitte igjen med ved en slik kartlegging?

Hva vil vedlikeholdsplanen gi oversikt over?

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale for å besvare det du lurer på!